Kalender
27.3.18
Årsmøde i Sponsorudvalget
7.4.18
RUNNING DINNER
Billedserier

Kalender


onsdag den 21. marts
Årsmøde i Tvis Idræt

Indkaldelse til Ordinære Årsmøde i Hovedafdeling i Tvis


Onsdag d. 21/3 2018 kl. 19.30

i Tvis Centret, Kirkevænget, 7500 Holstebro

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for foreningens virksom-
hed i det kommende år samt drøftelse af budget.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af a) Kasserer og 1 udvalgsmedlem
b) Valg af 1 revisor
c) Valg af 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være
formanden Erling Kristensen, Bannestrupparken 6,7500 Holstebro eller
sende pr. mail til ejk@tvisby.dk i hænde senest d. 7. marts 2018


Med venlig hilsen
Tvis Forretningsudvalget/ Birte T. Ahle

tirsdag den 27. marts
Årsmøde i Sponsorudvalget
Tidspunkt: Kl. 20.00
lørdag den 7. april
RUNNING DINNER
Tidspunkt: Kl. 17.00 - 01.00
Tilknyttet fil:     (82 Kb)
Seneste nyt
28.1.18
RUNNING DINNER
HUSK tilmelding til forårets festlige indslag i Tvis!