Billedserier

Årsmøde i Tvis Idræt den 31.03.2018

1. februar 2018

Indkaldelse til Ordinære Årsmøde i Hovedafdeling i Tvis


Onsdag d. 21/3 2018 kl. 19.30

i Tvis Centret, Kirkevænget, 7500 Holstebro

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for foreningens virksom-
hed i det kommende år samt drøftelse af budget.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af a) Kasserer og 1 udvalgsmedlem
b) Valg af 1 revisor
c) Valg af 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være
formanden Erling Kristensen, Bannestrupparken 6,7500 Holstebro eller
sende pr. mail til ejk@tvisby.dk i hænde senest d. 7. marts 2018


Med venlig hilsen
Tvis Forretningsudvalget/ Birte T. AhleSeneste nyt
26.2.19
Generalforsamling i Tvis Centret